درباره بهورز

شرکت رايان تدبير بهورز در سال 1381 توسط جمعي از فعالان حوزه مديريت اطلاعات و با تکيه بر سوابق موسسين در اين حوزه تاسيس گرديد. از همان ابتدا فعاليتهاي اين شرکت در دو بخش پياده سازي و پشتيباني نرم افزارهاي توليد شده توسط شرکت مهندسي نرم افزار رايورز و خدمات طراحي و پياده سازي شبکه هاي سخت افزاري طبقه بندي گرديد.

در بيش از يک دهه فعاليت اين شرکت توانسته با تکيه بر تجربه و ارتباط موثر با مشتريان و همچنين شرکت مهندسي نرم افزار رايورز موقعيت خود را به عنوان يک شريک تجاري با اهميت براي مجموعه رايورز تثبيت نموده و نقش قابل توجهي در پروژه هاي نصب و راه اندازي، پشتيباني و آموزش ايفا نمايد.

هم اکنون نيز اين با در اختيار داشتن تيم کارشناسي کامل در حوزه هاي  مالي ، اداري و بازرگاني و با هدف قرار دادن ارتقا سطح رضايت مشتريان از طريق ارتقا سطح دانش و تجربه در مجموعه کارشناسان و ايجاد ارتباط مفيد و موثر با سطوح مختلف مديريت در سازمانهاي مشتري سعي دارد تا نقشي مهم تر و موثرتر از قبل حوزه مديريت اطلاعات  ايفا نمايد.

همچنين در سال 1388 شرکت با تشکيل يک تيم فني واحد طراحي و توليد نرم افزار نمود تا با استفاده از تجارب حوزه نصب و راه اندازي و پشتيباني اقدام به توليد نرم افزارهاي اختصاصي بر حسب نيازهاي مشتريان خود نمايد و تا کنون علاوه بر توليد ماژول هاي نرم افزاري گوناگون واحد طراحي و توليد نرم افزار بهورز موفق به توليد و استقرار سيستم ثبت و کنترل بودجه و سيستم حضور و غياب شده است. شايان ذکر است سيستم حضور و غياب بهورز پس از گذراندن مراحل کنترلي و تاييد توسط شرکت مهندسي نرم افزار رايورز به مجموعه سيستم هاي آن شرکت اضافه گرديده است.